Tomášovy stránky o lidské neprůměrnosti.

Netuším, proč se jako každý 13. obyvatel naší vlasti mám potřebu zviditelnit, ale v poslední době zjišťuji, že můj život s přibývajícími lety postrádá svou barevnost, která jest ubíjena n astupujícím stereotypem každodenní šedi. Tyto stránky by měly především sloužit jako jeden z mnoha návodů, kterak možno prožít dobu vývoje, aniž by si člo věk s odstupem času vytýkal promarnění doby nejkrásnější. Málokdo z nás je spokojen s dobou, ve které se narodil a proto se mnozí snažíme unikat do časů budoucích, či minulých. Zatím co čas budoucí může být díky neuvěřitelné fantazii lidských hlav pestrý a zajímavý, průběh času minulého můžeme změnit pouze v mantinelech úmyslného, či neúmyslného zkreslování dějin. Dalším zajímavým aspektem lidské byt osti je její jedinečnost, mnohdy a z mého pohledu zcela líbivě nazývanou "duše", která je bohužel v poslední době silně potírána novodobým fenoménem lidsk é průměrnosti, označované též jako normálnost. Slyšte (čtěte, jak chcete) zatím neukončený příběh jednoho průměrně nenormálního homo sapiense.

Ve vlnách etheru. Ve vlnách asfaltu. Budování kapitalismu.

 

Kdo se nudí, může si počíst ve světoznámé BBS OK0NCC-8 nebo si můžete prohlédnout nějaké fotky .

 

Nejzajímavější na tom je, že jsem tyto stránky vytvořil ve Wordu a v manažeru RM602, takže pokud mi chcete vyjádřit svůj obdiv, tak to můžete učinit zde , pokud chcete kritizovat, učiňte tak na hlavním nádraží u přepážky č. 6.